Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Toepassing ICT

Wij gebruiken in alle groepen digitale schoolborden en laptops. Het gebruik van deze technologie vergroot de mogelijkheden om te leren en maakt leren leuker. In de lessen maken we gebruik van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, presentaties etc. 

Overige software

Voor onze rekenmethode Wereld in getallen 5 gebruiken we, naast de papieren versie in groep 3 en 4, in groep 5 t/m 8 het digitale pakket. Deze software biedt extra ondersteuning en kinderen krijgen de mogelijkheid om lesstof extra te oefenen.

Voor taal gebruiken we de software van Atlantis en Pit.

De kleuters gebruiken het softwarepakket van 'Kleuterplein' Op speelse wijze werken ze aan rekenen en taal.

De software van Engels is Stepping Stone

Voor Frysk gebruiken we Spoar 8.