Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Contactmomenten

Voor of na schooltijd is er vaak gelegenheid een leerkracht aan te spreken. Is er op dat moment even geen tijd, dan kunt u altijd een afspraak maken. Wanneer de directeur aanwezig is staat ook haar deur bijna altijd open. Tijdens het schooljaar zijn er echter nog tal van andere contactmomenten:

  • De leerkracht van de onderbouw gaat bij nieuwe leerlingen op huisbezoek voordat zij voor het eerst op school komen.
  • Twee keer per jaar de afsluiting van een thema rondom wereldoriëntatie.
  • Aan het begin van elk schooljaar bent u welkom op de informatieavond/ informatiemarkt. We geven dan uitleg over belangrijke zaken binnen de school en binnen de basisgroepen, en beantwoorden graag vragen van ouders over materiaal en inhoud van de lessen.
  • Minimaal 4 keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor een (omgekeerd) 10 minutengesprek. Deze gesprek-ken gaan over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind.
  • In maart vinden de schooladvies-gesprekken voor groep 8 leerlingen plaats.
  •  Gedurende het schooljaar zijn er inloop-ochtenden waarbij ouders en kwartiertje met hun kind mee de klas in mogen om samen dingen te bekijken en contact te leggen met andere ouders.
  • Alle belangrijke berichten, oproepjes en foto’s van festiviteiten delen we met u in via Social Schools. U kunt het Social Schools ook als app op uw telefoon installeren.
  • Naast bovenstaande momenten nodigen we u gedurende het jaar uit om feesten of sluitingen van thema’s met ons mee te beleven. Hierover berichten we u via Social Schools.