Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Kinderopvang, peuteropvang en BSO

Binnen CBS “de Hoeksteen” biedt SKF (Stichting Kinderopvang Friesland)

  • Kinderopvang (0-4 jaar)
  • Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal, 2-4 jaar)
  • BSO (4-13 jaar)

Kinderopvang 

Ons kinderdagverblijf biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een veilige plek, zodat kinderen kunnen spelen, ontdekken en ontwikkelen. Onze locatie is een officiële VVE-locatie. Wij bieden dan ook Voor- en vroegschoolse eduatie. We werken met de VVE methode “Uk en Puk”.

Peuteropvang “ de Vlinders”

Peuteropvang “de Vlinders” is gevestigd direct naast het lokaal van groep 1/2.

Het team bestaat uit de juffen Nynke Woudstra en Kerstin Dijkstra.

De peuteropvang is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.30u-12.30u.

Ook onze peuteropvang is een officiële VVE-locatie. 

Onze peuteropvang is een heerlijke en veilige plek waar kinderen vrijuit kunnen spelen en zich verder kunnen ontwikkelen. Hier stimuleren we de ontwikkeling van de peuter op een positieve manier en leren we ze rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.

BSO

Op onze BSO kunnen kinderen voor en na schooltijd, op schoolvrije dagen en in vakanties, heerlijk spelen, knutselen en sporten. Ontspanning!

Er wordt gewerkt met het TOP-arrangement, workshops door professionals zoals; Bootcamp, “Er op uit met Bert Natuur”, Toneel en nog veel meer.

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een fijne tijd voor uw kind op onze BSO.

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor ons kinderdagverblijf, de peuteropvang of de BSO of meer informatie?

 

Stichting Kinderopvang Friesland 

Tel: 0517 – 380680

Of bezoek onze website www.kinderopvangfriesland.nl

 

U bent natuurlijk ook van harte welkom om langs te komen op onze locatie.