Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Kanjerschool!

Omgaan met pesten

Voor het versterken van sociale vaardigheden van de kinderen gebruiken wij op school de "Kanjertraining". Een beschrijving hiervan kunt u vinden in onze schoolgids 

Wij hanteren op school heldere gedragsregels, gebaseerd op de Kanjertraining. Het team heeft de vierjarige Kanjertraining gevolgd. Nieuwe leerkrachten en medewerkers worden opgeleid. De principes van de kanjertraining worden dagelijks toegepast. Leerlingen en leerkrachten spreken één herkenbare, gemeenschappelijke taal als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit geeft duidelijkheid naar elkaar, de kinderen en de ouders. 

De kanjertraining helpt kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. Met de kanjertraining worden de volgende doelen bereikt: 

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn 
  • Leerlingen voelen zich veilig 
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken 
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen 
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op  

De Kanjertraining is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen zich autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.