Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Protocol gescheiden ouders

Als u gescheiden bent kan dat gevolgen hebben voor de informatie die u van ons krijgt over uw kind. De school heeft informatieplicht aan de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder de informatie wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie: schoolgids, het rapport, ouderavonden, toestemmingsverklaringen voor toetsen enzovoorts. De school gaat er daarbij van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de directeur van de school om hierover afspraken te maken. In het document ‘informatievoorziening gescheiden ouders’ beschrijven we uitgebreider hoe onze school aan haar informatieplicht voldoet. In de bijlage kunt u het document ‘informatievoorziening gescheiden ouders’ vinden.

ps

Als u op de link klikt wordt het bestand meteen in uw map downloads geplaatst.