Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Activiteitencommissie

Op De Hoeksteen is een activiteitencommissie actief. Deze commissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die ons team ondersteunt bij schoolactiviteiten, zoals het versieren van de school, de kerstviering, projecten, het Sinterklaasfeest, de sportdag en de laatste schooldag. De commissie biedt ook hand- en spandiensten binnen de school en verzorgt soms traktaties. Zo draagt de activiteitencommissie bij aan een prettige school waar kinderen met plezier kunnen leren, werken en spelen.