Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Ouders

De driehoek kind-ouder-school is belangrijk voor ons. De band tussen kind, school en ouder versterken we door inloopochtenden in de groepen. Ook voeren we samen met de kinderen en hun ouders ontwikkelgesprekken. Op De Hoeksteen werken we met schoolbrede thema’s. Ook hier betrekken we de ouders door hen uit te nodigen voor de afsluiting van de thema’s. Kinderen dagen we uit met onderwijs dat bij hun past. Dit doen we met bewegend leren en coöperatief leren. We geven onze leerlingen een stevige basis mee, zodat ze het beste uit zichzelf durven halen en opgroeien tot zelfstandige, blije en sociale mensen. Tijdens hun ontwikkeling kunnen u en uw kind op onze hulp en begeleiding rekenen.