Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Vrijwillige ouderbijdrage

In overleg met de medezeggenschapsraden is besloten de ouderbijdrage vast te stellen op € 80 per kind per jaar. 

Achtergrond: 

Niet alle uitgaven worden door het ministerie vergoed. Daarom kennen alle scholen een zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van diverse activiteiten, zoals: 

  • schoolreis/kamperen;  
  • Kerstviering en andere vieringen; 
  • Sinterklaas; 
  • vaderdag/moederdag; 
  • sportactiviteiten;  
  • culturele vorming; 
  • laatste schooldag; 
  • projecten/excursies enz. 

Automatische incasso: 

De bedragen zullen elk schooljaar door middel van automatische incasso in de maanden oktober, januari, april en juni (4 X €20) worden geïncasseerd en op rekening van de school worden ontvangen. Hiervoor vragen wij eenmalig uw toestemming. De ouderbijdrage wordt besteed aan uw eigen kind.Er worden geen leerlingen uitgesloten van activiteiten bij het niet betalen van de bijdrage.