Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Ons team

Als team werken we voortdurend samen aan de ontwikkeling van onderwijs. De directeur is hierbij eindverantwoordelijk en de kwaliteitsondersteuner is verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg. De groepsleerkrachten zorgen voor de invulling van het onderwijsprogramma in de klas.

Het team van De Hoeksteen bestaat uit zeven leerkrachten, een kwaliteitsondersteuner, een conciërge en een directeur. Het team van de Hoeksteen wordt versterkt door een vakdocent gymnastiek en een vakdocent techniek.

Ons team streeft ernaar een lerende organisatie te vormen. Niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich, maar ook de teamleden. Er zijn leerkrachten die rekenen, taal, meerbegaafdheid, techniek en cultuur als coördinerende taak hebben. Zij houden het team op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied dat zij coördineren.

Onze school wil bijdragen aan het opleiden van studenten. Dit betekent dat stagiaires onderdeel uit maken van ons team.

 

Overzicht teamleden

Leerkrachten  Groepen  Mailadressen 

Jannet Douma 

Carla Kwakernaak 

1/2   De Moskjes 

j.douma@arlanta.nl 

 c.kwakernaak@arlanta.nl  

Jeltsje Dotinga  3/4   De Reidhintsjes   j.dotinga@arlanta.nl  

Linda de Vries 

Baukje Post

5/6   De Klysters 

 l.devries@arlanta.nl 

  b.post@arlanta.nl

Klaske Komrij  7/8   De Strânljippen   k.komrij@arlanta.nl  
Martha Elzinga 1 - 8 m.elzinga@arlanta.nl
Baukje Post Vakleerkracht techniek en cultuur b.post@arlanta.nl
Tom van der Meer Vakleerkracht gymnastiek tom@sportfryslan.nl
Elske Feijen Kwaliteitsondersteuner  e.feijen@arlanta.nl
Petra de Groot  Directeur hoeksteen@arlanta.nl