Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Visie van de Hoeksteen

Wij geloven dat elk kind met een doel geboren wordt en over talenten en uitdagingen beschikt. Een kind mag deze talenten en uitdagingen gedurende zijn of haar leven ontdekken, ontwikkelen en inzetten om tot dat doel te komen. Het is de taak van onze school om samen met ouders onze kinderen hierbij te helpen, te stimuleren en uit te dagen. Vanuit dat perspectief richten wij ons onderwijs in.

Onze kernwaarden

 • We stimuleren onze leerlingen vanuit onze christelijke identiteit:
  • respect te hebben voor elkaar- zorg te dragen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. We hebben allemaal andere   talenten en uitdagingen   gekregen. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig
 • .We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.
 • We bieden onze leerlingen zoveel mogelijk de ruimte om van en met elkaar te leren.
 • We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze school.
 • We hechten een grote waarde aan transparante communicatie en een transparante organisatie.

Onze missie

Wij willen ervoor zorgen dat iedereen op school onze missie ervaart in:

 • Respect: je mag er zijn als schepsel van God, je bent van waarde.
 • Samen: liefde en aandacht voor elkaar als mens en voor ieder zijn ontwikkeling.
 • Veiligheid: je mag je geborgen voelen in een veilige leeromgeving.
 • Groei: je mag in je eigen tempo groeien en je talenten ontwikkelen.

Klimaat van de school

Op De Hoeksteen willen wij een veilig en prettig klimaat scheppen waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Als de sfeer in de groep en in de school (het pedagogisch klimaat) goed is, komt de leerling beter tot zijn recht en kan deze zich beter ontplooien. Omdat we veel waarde hechten aan een positief klimaat, werken we hier voortdurend aan.

“Kwaliteitsonderwijs staat bij ons voorop.

Iedere leerling kan bij ons eigen talenten

ontdekken en leren ontwikkelen.”

— Marloes de Vink, relatiebeheerder Arlanta