Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Schoolplannen

Ieder schooljaar werken wij resultaatgericht en teambreed aan een schooljaarplan waarin we onze doelen en ambities voor dat schooljaar beschrijven. Aan het eind van het schooljaar evalueren we dit plan.

Eens in de vier jaren stellen wij een schoolplan op. Hierin beschrijven wij onze koers. Welke kwaliteitseisen stellen wij als school? Hoe willen wij voldoen aan de basiskwaliteit? Hoe gaan we zorgen voor een personeelsbeleid gericht op het pedagogisch didactisch handelen van het onderwijspersoneel? En wat zijn onze ambities voor de komende vier jaren? Regelmatig komen er nieuwe lesmethoden uit waarin de laatste onderwijsinzichten zijn verwerkt. Wij volgen deze ontwikkelingen en voeren regelmatig nieuwe methoden in om de resultaten van onze leerlingen te verhogen.