Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Orgaisatie van het onderwijs

Op De Hoeksteen zit iedere leerling in een vaste groep. Dat biedt kinderen veiligheid en houvast. Onze groepen bestaan uit twee verschillende leeftijdsgroepen. Doordat leerlingen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en samen werken, leren kinderen van elkaar. Naast de lessen in de groep bieden we leerlingen ook instructie aan in instructiegroepen passend bij hun niveau. Zo sluiten we aan op de verschillen tussen leerlingen. Leerkrachten werken veel samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Zo bieden we onze leerlingen het best mogelijke onderwijs.